ધોરણ 9 - 11 વર્ગ બઢતી ના નિયમો ધોરણ 9 - 11 વર્ગ બઢતી ના નિયમો

વર્ગ બઢતી ના નિયમો

Read more »
8:01 AM

Currency Notes Counting Calculator Currency Notes Counting Calculator

Currency Notes Counting Calculator

Read more »
9:15 PM

મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન માટે એક્સેલ શીટ મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન માટે એક્સેલ શીટ

એક્સેલ શીટ ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લીક કરો. મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગી શીટ - 16 દિવસ કે તેનાથી ઓછા માટે   મધ્યસ્થ મૂલ...

Read more »
7:00 PM

Incometax Calculator F.Y 2018-19  A.Y 2019-20  Lattest Created By Sunil Dave Incometax Calculator F.Y 2018-19 A.Y 2019-20 Lattest Created By Sunil Dave

Download Income tax Calculator for F.Y 2018-19  A.Y 2019-20  lattest version Created by Sunil Dave

Read more »
10:47 PM

Income Tax Calculator A Y 2018-19 Income Tax Calculator A Y 2018-19

IncomeTax Calculator A.Y 2018-19

Read more »
4:58 PM

std 10 model paper by dipakbhai parikh baroda std 10 model paper by dipakbhai parikh baroda

https://drive.google.com/file/d/0BzZdRnGOimXgVm1pNV83ZGxoS1k/view?usp= drivesdk

Read more »
11:47 PM

Acharya Bharti related Acharya Bharti related

Read more »
7:37 PM
Read more »
10:09 PM
Read more »
2:51 PM

Gujcet hall ticket Gujcet hall ticket

Read more »
9:25 AM

6 pay 7 pay difference excel 6 pay 7 pay difference excel

6 pay 7 pay difference

Read more »
12:07 PM

USEFUL ENGLISH PPT     By Dipakbhai Parikh Baroda USEFUL ENGLISH PPT By Dipakbhai Parikh Baroda

USEFUL ENGLISH PPT     By Dipakbhai Parikh Baroda To download folder click on following link  Useful English PPT By Dipakbhai Parik...

Read more »
10:59 PM

TDS Calculate Sheet TDS Calculate Sheet

TDS Calculate Sheet by Sunil Dave

Read more »
10:49 PM

10 E Namuno 10 E Namuno

10 E

Read more »
7:33 AM

English  Language Important Materials Prepared By Dipakbhai Parikh English Language Important Materials Prepared By Dipakbhai Parikh

  English  Language Important Materials                                   Prepared By  Dipakbhai Parikh ( Principal -                     ...

Read more »
11:16 PM

Income tax sheet F.Y 2017-18 with new budget by Satnam Patel Income tax sheet F.Y 2017-18 with new budget by Satnam Patel

Income Tax Sheet F.Y 2017-18 ( Next Year) with new budget

Read more »
7:02 PM

Income tax sheet F.Y 2016-17 by Satnam Patel Income tax sheet F.Y 2016-17 by Satnam Patel

Income Tax Sheet F.Y 2016-17 (Current Year)

Read more »
6:59 PM

Income Tax Calculator 2016-17 lattest  by Sunil Dave Income Tax Calculator 2016-17 lattest by Sunil Dave

To download click on following link IncomeTax_Calculator_2016-17_by_Sunil_Dave

Read more »
7:56 PM

Standard 10 Maths Chapter 3 MCQ Solution In Gujarati Standard 10 Maths Chapter 3 MCQ Solution In Gujarati

Standard 10 Maths Chapter 3 MCQ Solution In Gujarati ધોરણ ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી બને તેવા આશયથી ધોરણ ૧૦ નાં ગણિત વિષય...

Read more »
6:47 PM

7 Pay excel annexure formats 7 Pay excel annexure formats

7 Pay Annexure forms in excel

Read more »
2:20 PM

ધો 10 અને 12 ના ફોર્મ ભરવા માટે ફોટાને રિસાઇઝ કરી 100x120 પિક્સલ સેટ કરવાનો વીડિયો ધો 10 અને 12 ના ફોર્મ ભરવા માટે ફોટાને રિસાઇઝ કરી 100x120 પિક્સલ સેટ કરવાનો વીડિયો

ધો 10 અને 12 ના ફોર્મ ભરવા માટે ફોટાને રિસાઇઝ કરી 100x120 પિક્સલ સેટ કરવાનો વીડિયો  મિત્રો ધોરણ 10 અને 12 ના SSC અને HSC ના online ફોર...

Read more »
9:59 AM

Roll Number and Photographs Roll Number and Photographs

Roll number and photos

Read more »
4:38 PM

CCC CIRCULAR CCC CIRCULAR

Read more »
6:29 PM

Bonafide Excel Sheet Bonafide Excel Sheet

Bonafide Excel Sheet

Read more »
9:20 PM

7 Pay Option selection Excel Sheet 7 Pay Option selection Excel Sheet

To download click on following link 7 Pay Option selection Excel Sheet

Read more »
4:37 PM

Maths- Science std 9_10 blue print Maths- Science std 9_10 blue print

For download click below Maths std 9/10 first exam blue print Science std 9/10 first exam blue print

Read more »
9:03 PM

Mehsana Jilla Adhivation related Mehsana Jilla Adhivation related

Read more »
8:38 PM

Aadhar entry related Aadhar entry related

Read more »
8:35 PM

Birth Date in Gujarati Words Birth Date in Gujarati Words

Click on below link Birth Date in Gujarati Words

Read more »
9:42 AM

Sta10 Maths pdf by Mehul (Mathavada) Sta10 Maths pdf by Mehul (Mathavada)

Uclid pdf Bahupadio_pdf Trikonni_Samrupata_pdf Pithgoruspratip_pramey Chapter -7 Maths Folder Link

Read more »
1:11 PM

7 Pay calculator advance Satnam Patel Edusafar.com 7 Pay calculator advance Satnam Patel Edusafar.com

Download Advance 7 pay calculator

Read more »
7:31 PM

7 Pay sheet download 7 Pay sheet download

7Pay sheet

Read more »
10:55 PM

7 Pay Gujarat Government GR 7 Pay Gujarat Government GR

To download click on below link 7 Pay Gujarat Gov GR

Read more »
7:00 AM

તમારા ઘર કે ઓફિસનું લાઈટબીલ ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરશો ? તમારા ઘર કે ઓફિસનું લાઈટબીલ ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરશો ?

તમારા ઘર કે ઓફિસનું લાઈટબીલ ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરશો ? મિત્રો આપનો સમય ન બગડે તે માટે  ઘર/દુકાન કે ઓફીસનું લાઈટ બીલ ભરવામાં મદદરૂપ થાય તેવ...

Read more »
9:55 AM

Best Teacher Award 2016 Best Teacher Award 2016

Click on following link Best Teacher Award 2016

Read more »
11:51 PM

English Grammer by Almay Shah English Grammer by Almay Shah

https://www.dropbox.com/s/4qtwdfurz1rnl0t/DOC-20160812-WA0050.pdf?dl=0

Read more »
11:24 PM

Higher grade camp acharya mehsana Higher grade camp acharya mehsana

Read more »
10:36 PM

Shixan Sahayal leave related Shixan Sahayal leave related

Read more »
10:34 PM

Science fair related Science fair related

Read more »
7:52 PM

Sangh related Sangh related

Read more »
7:49 PM

9 to 12 related 9 to 12 related

Read more »
7:43 PM

Profile teacher related Profile teacher related

Read more »
12:57 PM

Fajal Related Fajal Related

Read more »
4:47 PM

Enjoy.. Enjoy..

Read more »
6:20 PM

Fajal lattest circular Fajal lattest circular

Read more »
7:00 PM

3% arrears related 3% arrears related

Read more »
2:05 PM

Varg Sankhya Related Varg Sankhya Related

Read more »
2:04 PM

Fajal Raxan Big breaking Fajal Raxan Big breaking

Read more »
8:12 PM

M.A in Education Related M.A in Education Related

Read more »
11:15 AM

Fajal related Fajal related

Read more »
11:14 AM

ધો ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ રીઝલ્ટ ધો ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ રીઝલ્ટ

આજ રોજ  ધો. ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ નું રીઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.જે બોર્ડની વેબસાઈટ ૫રથી જાણી શકાશે તમારું કે તમારા સગા સંબધી નુ ધો.૧ર સામ...

Read more »
8:00 AM

10 % અનામત પરિપત્ર 10 % અનામત પરિપત્ર

Read more »
8:08 AM

Fajal Recall related Fajal Recall related

Read more »
4:41 PM

125% DA circular 125% DA circular

Read more »
8:26 PM

Useful Mathematics Useful Mathematics

Read more »
11:38 AM
 
Top