Thursday, March 27, 2014

Think
કર્મચારી કામ અને સમયગાળો

કર્મચારી કામ અને સમયગાળો
નાગરિક અધિકારપત્ર પરિપત્ર

નાગરિક અધિકારપત્ર પરિપત્રપરીક્ષક -સમીક્ષક - કોઓર્ડીનેટર - પેપર સેટર મહેનતાના દર

પરીક્ષક -સમીક્ષક - કોઓર્ડીનેટર - પેપર સેટર  મહેનતાના દર 
Friday, March 21, 2014

Employee-Office-in-and - out - time-calculator

Keep Your Brain Active By Solving Puzzle.

Use Your Brain. Solve Puzzle and answer in comment with solution.

Answer is So Easy.

Puzzle - 1


(a)  11  (b) 25  ( c)  17  (4)  14
Hint -  Add oposite number to the circle


(a)  7:10  (b) 7:50  ( c)  7:51  (4)  8;25


Thursday, March 20, 2014

Pozzle

ધોરણ 10 -12 ના પરિણામ મે માસમાં જાહેર કરવા બોર્ડ દ્વારા તખ્તો તૈયાર

ધોરણ 10 -12 ના પરિણામ મે માસમાં જાહેર કરવા બોર્ડ દ્વારા તખ્તો તૈયાર -

એપ્રિલ માસના અંત સુધીમાં પ્રશ્નપત્ર મૂલ્યાંકન કાર્ય પૂર્ણ થવાની શક્યતા.

તા. ૨૧ થી ધોરણ ૧૦ ના પેપરોનું મૂલ્યાંકન કાર્ય ચાલુ થશે.

સંભવિત ૨૭ મે આસપાસ ધોરણ ૧૦ પરિણામ જાહેર થવાની શક્યતા. 

S.S.C ના પેપરો કેવી રીતે તપાસાય છે ? વિદ્યાર્થીઓ માટે જાણકારી.

S.S.C  ના પેપરો કેવી રીતે તપાસાય છે ? વિદ્યાર્થીઓ માટે જાણકારી.

સાભાર - રૂઘનાથભાઈ દલસાણીયા - નિયામક - રણછોડ વિદ્યાલય - રાજકોટR u genious ? Solve it.


R u genious ? 

Then Solve the following maths Puzzle. Only 2 % Students solved in CAT exam.

If  

5+3+2 = 151022

9+2+4 = 183652


8+6+3 = 482466


5+4+5 = 202541


THEN;


7+2+5 = ?


Tuesday, March 18, 2014

Saturday, March 15, 2014

Dalals are active to left election duty.

Dalals are active to left election duty.


ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીના પ્રશ્નપત્રના પાર્ટ A એ વિદ્યાર્થીઓને રડાવ્યા.


ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીના પ્રશ્નપત્રના પાર્ટ A  એ  વિદ્યાર્થીઓને રડાવ્યા. 


આજે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીના પ્રશ્નપત્રના પાર્ટ A  વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબજ અઘરો સાબિત થયો.  મોટાભાગના પ્રશ્નો હાયર ઓર્ડર થિકીંગ આધારિત રહ્યા. 

સામાન્ય રીતે પ્રશ્નપત્રમાં ૧૦ થી ૧૫ ગુણના પ્રશ્નો હાયર ઓર્ડર થિંકીગના હોય તે વ્યાજબી છે. પરંતુ  ૧  કલાકના સમય મર્યાદામાં ૫૦ ગુણના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો  વિદ્યાર્થીઓ પૂરા કરી શકે તે પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. 

પ્રશ્નપત્ર રચનામાં  જ્ઞાન - સમજ - ઉપયોગ અને કૌશલ્યોના પ્રશ્નો તથા સરળ-મધ્યમ-કઠીન પ્રશ્નોની ટકાવારી પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી નથી તેવું જોવા મળ્યું. કુમળી વયના બાળકો પાર્ટ એ ના પ્રશ્નો જોઈને હતાશા અનુભવી હશે તેમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી.  
આજના પ્રશ્નપત્રના પાર્ટ એ માં બ્લ્યુ પ્રિન્ટને ઠોકર મારી પેપરસેટરે પોતે હોશિયાર છે તેના દર્શન કરાવ્યા હોય તેવું અનુભવ્યું.પેપરસેટર પોતાની ડહાપણના દર્શન કરાવવા ભલે સફળ રહ્યા હોય પરંતુ સારસ્વત મિત્રોએ એ પણ સમજવું જોઈએ કે  ગ્રામ્યકક્ષાના તેમજ શહેરી કક્ષાના બાળકોનું લેવલ એક સરખું હોતું નથી. 

પેપરસેટરે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે વિદ્યાર્થી વધુમાં વધું લખતો થાય - વિધ્યાર્થી લખવાનું જ બંધ કરી દે અને ડિપ્રેસ થઈ જાય તેવું પેપર કાઢવાથી પેપર સેટર બુધ્ધિવાન સાબિત થતો નથી. 

જરા વિચારો -

એક બાજુ સંખ્યાના અભાવે ફાજલ થતો શિક્ષક ફાજલ ન કરવા બૂમબરાડા પાડે છે તો બીજી બાજુ પેપર હાર્ડ કાઢી કેમ વિદ્યાર્થીઓને નાપાસ કરવાની પ્રવૃતિને વેગ આપે છે ? કેમ ધોરણ ૧૧ ના વર્ગા બંધ થાય તેમાં તેને આનંદ આવે છે ?

ધોરણ ૧૦ ના ગણિત - વિજ્ઞાનના  જ પ્રશ્નપત્રો કેમ હાર્ડ કાઢવામાં આવે છે ?

પ્રશ્નપત્ર સેટરે પરીક્ષામાં પોતાની હોશિયારીના દર્શન કરાવવાના હોય છે કે વિદ્યાર્થી વધુમાં વધું લખતો થાય તેના દર્શન કરાવવાના હોય ?

ગુજરાતી - અંગ્રેજી - સંસ્કૃત જેવા ભાષાના વિષયોમાં પણ વ્યાકરણ કઠિન કાઢી વિદ્યાર્થીઓને રડાવી શકાય છે પરંતુ આજ સુધી ગુજરાતીના પ્રશ્નપત્રએ વિધ્યાર્થીઓને રડાવ્યા નથી. 

ધન્યવાદ છે એવા શિક્ષકોને કે જે વિધ્યાર્થીની કસોટી માટે પેપર કાઢે છે - શિક્ષકો માટે નહિ. 
Friday, March 14, 2014

Lok Sabha elections 2014: What is the Aachar Sanhita (Model Code of Conduct)?
I. General Conduct
(1) No party or candidate shall include in any activity which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic.
(2) Criticism of other political parties, when made, shall be confined to their policies and programme, past record and work. Parties and Candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected with the public activities of the leaders or workers of other parties. Criticism of other parties or their workers based on unverified allegations or distortion shall be avoided.
(3) There shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes. Mosques, Churches, Temples or other places of worship shall not be used as forum for election propaganda.
(4) All parties and candidates shall avoid scrupulously all activities which are “corrupt practices” and offences under the election law, such as bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters, canvassing within 100 meters of polling stations, holding public meetings during the period of 48 hours ending with the hour fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling station.
(5) The right of every individual for peaceful and undisturbed home-life shall be respected, however much the political parties or candidates may resent his political opinions or activities. Organising demonstrations or picketing before the houses of individuals by way of protesting against their opinions or activities shall not be resorted to under any circumstances.
(6) No political party or candidate shall permit its or his followers to make use of any individual’s land, building, compound wall etc., without his permission for erecting flag- staffs, suspending banners, pasting notices, writing slogans etc.
(7) Political parties and candidates shall ensure that their supporters do not create obstructions in or break up meetings and processions organised by other parties. Workers or sympathisers of one political party shall not create disturbances at public meetings organised by another political party by putting questions orally or in writing or by distributing leaflets of their own party. Processions shall not be taken out by one party along places at which meetings are held by another party. Posters issued by one party shall not be removed by workers of another party.

II. Meetings.

(1) The party or candidate shall inform the local police authorities of the venue and time any proposed meeting Well in time so as to enable the police to make necessary arragements for controlling traffic and maintaining peace and order.
(2) A Party or candidate shall ascertain in advance if there is any restrictive or prohibitory order in force in the place proposed for the meeting if such orders exist, they shall be followed strictly. If any exemption is required from such orders, it shall be applied for and obtained well in time.
(3) If permission or license is to be obtained for the use of loudspeakers or any other facility in connection with any proposed meeting, the party or candidate shall apply to the authority concerned well in advance and obtain such permission or license.
(4) Organisers of a meeting shall invariably seek the assistance of the police on duty for dealing with persons disturbing a meeting or otherwise attempting to create disorder. Organisers themselves shall not take action against such persons.

III. Procession

(1) A Party or candidate organizing a procession shall decide before hand the time and place of the starting of the procession, the route to be followed and the time and place at which the procession will terminate. There shall ordinary be on deviation from the programme.
(2) The organisers shall give advance intimation to the local police authorities of the programme so as to enable the letter to make necessary arrangement.
(3) The organisers shall ascertain if any restrictive orders are in force in the localities through which the procession has to pass, and shall comply with the restrictions unless exempted specially by the competent authority. Any traffic regulations or restrictions shall also be carefully adhered to.
(4) The organisers shall take steps in advance to arrange for passage of the procession so that there is no block or hindrance to traffic. If the procession is very long, it shall be organised in segments of suitable lengths, so that at convenient intervals, especially at points where the procession has to pass road junctions, the passage of held up traffic could be allowed by stages thus avoiding heavy traffic congestion.
(5 ) Processions shall be so regulated as to keep as much to the right of the road as possible and the direction and advice of the police on duty shall be strictly complied with.
(6) If two or more political parties or candidates propose to take processions over the same route or parts thereof at about the same time, the organisers shall establish contact well in advance and decide upon the measures to be taken to see that the processions do not clash or cause hindrance to traffic. The assistance of the local police shall be availed of for arriving at a satisfactory arrangement. For this purpose the parties shall contact the police at the earliest opportunity.
(7) The political parties or candidates shall exercise control to the maximum extent possible in the matter of processionists carrying articles which may be put to misuse by undesirable elements especially in moments of excitement.
(8) The carrying of effigies purporting to represent member of other political parties or their leaders, burning such effigies in public and such other forms demonstration shall not be countenanced by any political party or candidate.

IV. Polling Day

All Political parties and candidates shall –
(i) co-operate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and complete freedom to the voters to exercise their franchise without being subjected to any annoyance or obstruction.
(ii) supply to their authorized workers suitable badges or identity cards.
(iii) agree that the identity slip supplied by them to voters hall be on plain (white) paper and shall not contain any symbol, name of the candidate or the name of the party;4
(iv) refrain from serving or distributing liquor on polling day and during the fourty eight hours preceding it.
(v) not allow unnecessary crowd to be collected near the camps set up by the political parties and candidates near the polling booths so as to avoid Confrontation and tension among workers and sympathizers of the parties and the candidate.
(vi) ensure that the candidate’s camps shall be simple .The shall not display any posters, flags, symbols or any other propaganda material. No eatable shall be served or crowd allowed at the camps and
(vii) co-operate with the authorities in complying with the restrictions to be imposed on the plying of vehicles on the polling day and obtain permits for them which should be displayed prominently on those vehicles.

V. Polling Booth

Excepting the voters, no one without a valid pass from the Election Commission shall enter the polling booths.

VI. Observers

The Election Commission is appointing Observers. If the candidates or their agents have any specific complaint or problem regarding the conduct of elections they may bring the same to the notice of the Observer.

VII. Party in Power

The party in power whether at the Centre or in the State or States concerned, shall ensure that no cause is given for any complaint that it has used its official position for the purposes of its election campaign and in particular –
(i) (a) The Ministers shall not combine their official visit with electioneering work and shall not also make use of official machinery or personnel during the electioneering work.
(b) Government transport including official air-crafts, vehicles, machinery and personnel shall not be used for furtherance of the interest of the party in power;
(ii) Public places such as maidens etc., for holding election meetings, and use of helipads for air-flights in connection with elections shall not be monopolized by itself. Other parties and candidates shall be allowed the use of such places and facilities on the same terms and conditions on which they are used by the party in power;5
(iii) Rest houses, dark bungalows or other Government accommodation shall not be monopolized by the party in power or its candidates and such accommodation shall be allowed to be used by other parties and candidates in a fair manner but no party or candidate shall use or be allowed to use such accommodation (including premises appertaining thereto) as a campaign office or for holding any public meeting for the purposes of election propaganda;

Not to send notified files in the following circular due to Election 2014 Code Of Conduct.

Not to send notified files in the following circular due to Election 2014 Code Of Conduct.


Gujarati Fonts

Dear Friends, We genearlly  work in our mother language Gujarati. .IF you want to read or write gujarati in your computer then fonts are the heart. Without fonts you can't read or write documents.
For this it is necessary for all of us to update our system with fonts. Here i have given links of useful fonts which we can use in our daily life.I hope that it will helpful to all of you.
Thanks

Shruti 2   

 Shree1    

 Shree2    

Shree3      

Shree4    

Shree 5 

Shree 6  

 Shree 7    

 Shree 8  

 Ghanshyam   

LMG TERA FONT  

LMG USHA  

 LMG RUPEN   

 LMG

 LMG ARUN  

  GUJARATI SARAL 1  

GUJARATI SARAL 2     

 GUJARATI SARAL 3 

  GUJARATI SARAL 4

Thursday, March 13, 2014

Exam Copy Case News

Today in SSC exam 01 copy case and 02 dummy students have been caught by scord also in HSC 02 copy case has been found.


Wednesday, March 12, 2014

હોળી વોલપેપર


હોળી, જેને 'રંગોનો તહેવાર' પણ કહેવામાં આવે છે, તે ભારત, સુરિનામ, ગુયાના, ટ્રિનિદાદ યુનાઇટેડ કિંગડમ અનેનેપાળમાં ભારે લોકચાહના ધરાવતો હિંદુ તહેવાર છે. તેને 'દોલયાત્રા' કે 'વસંતોત્સવ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ તહેવારનો પ્રથમ દિવસ હોળી અને બિજો દિવસ ધુળેટી તરીકે ઓળખાય છે. હોળી ફાગણ માસની પુનમનાં દિવસે મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસે સાંજે ગામનાં પાદર કે મુખ્ય ચોક જેવા સ્થાન પર છાણા,લાકડાં ની 'હોળી' ખડકવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ બધાં લોકો ત્યાં વાજતે ગાજતે (ઢોલ,શરણાઇ જેવાં વાજીંત્રો વગાડતાં) એકઠા થાય છે અને હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે. લોકો તેની પ્રદક્ષિણા કરે છે તેમજ શ્રીફળ વગેરે પવિત્ર મનાતી વસ્તુઓથી તેમનું પૂજન કરે છે. જો કે ભારતમાં વિવિધ પ્રાંતો અને સમુદાયોમાં હોળીની ઉજવણીની અલગ અલગ રીતો હોય છે,પરંતુ દરેકની ભાવના એકજ હોય છે કે હોળી પ્રગટાવી અને આસુરી તત્વોનો નાશ કરવો અને દૈવી શક્તિઓનું સન્માન કરવું. હિંદુ ધર્મમાં આને લગતી "હોલિકા અને પ્રહલાદ"ની કથા બહુ જાણીતી છે.
હોળીનાં બિજા દિવસે ધુળેટી મનાવાય છે. આ તહેવાર 'રંગોનો તહેવાર' એટલેજ કહેવાય છે કે આ દિવસે સવારથી સૌ કોઇ નાના મોટા એકબિજા પર અબિલ,ગુલાલ તેમજ કેસુડાનાં રંગો છાંટી પોતાનો ઉત્સાહ અને આનંદ વ્યક્ત કરે છે. જો કે હવેનાં સમયમાં ક્યાંક ક્યાંક રસાયણિક રંગોનો ઉપયોગ પણ કરાય છે, જેનો ઉપયોગ બને તેટલો ટાળવો હિતાવહ છે.
આંધ્ર પ્રદેશમાં હોલિકા દહનનો તહેવાર "કામ દહન" તરીકે ઓળખાય છે.

મિત્રો - હોળીના તહેવાર અંતર્ગત નયનરમ્ય વોલપેપર - પિક્ચર્સ - ભજન - શેર શાયરી - કવિતાઓ વગેરે ની મજા માણવા નીચે એક વેબસાઈટની લિંક આપેલ છે. તેના પર ક્લીક કરી વિઝીટ કરવાથી ઉપયોગી માહિતીનું ભાથુ મળી રહેશે.   New Action Plan 2014

Gujarat  Secondary Education Board has declared new action plan 2014 for exam. Board has given useful guideline related all employes and students who are connected to exam.

Action Plan 2014

Board exam 2014 action plan   

Friday, March 7, 2014

વર્ધિત પેન્શન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી


વર્ધિત પેન્શન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીમાં અરજીઓના નિકાલની સમય મર્યાદાઓ તથા ફાઈલો

બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર

ઓફિસમાં ઉપયોગી માહિતી

Thursday, March 6, 2014

આ ચાર્ય વેતન દરમાં સુધારો અંતર્ગત પરિપત્ર

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - દિપકભાઈ પરીખ

શ્રી દિપકભાઈ પરીખ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા દરમ્યાન ઉપયોગી માર્ગદર્શન અંતર્ગત ફાઈલ મળેલ છે. જે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા સમયે ઉપયોગી નિવડશે. 


ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 1

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 2 

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 3 

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 4

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 5 

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 6 

૩૦૦ રૂપિયા મેડીકલ અંતર્ગત

૩૦૦ રૂપિયા મેડીકલ અંતર્ગત 


Wednesday, March 5, 2014

ફિક્સ પગારમાં પિસાતો કર્મયોગી

ફિક્સ પગારમાં પિસાતો કર્મયોગી 

આજની મોંઘવારીમાં સહાયક મિત્રો પગાર વધારાની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે.અને તેમની વાત પણ સાચી છે.  ગુજરાતની ભાજપ સરકાર ફિક્સ પગારના કર્મયોગીઓ માટે  વેતનમાં વધારો આજે કરશે કરશે કરશે તથા અજમાયશી સમયગાળામાં ઘટાડો કરશે. તેવી ચર્ચા પૂરા દિવસ દરમ્યાન રહી. તારીખ ૩ ના રોજ જાહેરાત થઈ કે શિક્ષક મૃત્યુ પામશે તો  ૧ લાખ મળશે.

આજે જ્યારે સહાયકને જીવતા ફૂલ પગારની જરૂર છે તેમાં વધારો થતો નથી અને મર્યા બાદ ૧ લાખ મળશે. તે સમાચાર જાણી આનંદ સાથે આઘાત લાગ્યો. 

આજે ચૂંટણી આચારસંહિતા જાહેર થઈ છે. હવે મિત્રો કોઈ જાહેરાત થાય તેવી શક્યતા જણાતી નથી. 

કદાચ ગઈકાલે આચારસંહિતાના આગલા દિવસે જાણવા મળયા સમાચાર મુજબ સરકારે  ૧૫૦૦ જેટલી ફાઈલો ક્લીયર કરી છે. આશા રાખીએ કે તેમાં  ફિક્સ પગારમાં વધારાની તથા નોકરી સમયગાળાની ફાઈલ ક્લીયર થઈ હોય. 

આજે જ્યારે મોંઘવારી ચરમસીમા એ છે ત્યારે ફિક્સ વેતનમાં વધારો કરવો એ સરકારની નૈતિક ફરજ છે. એક શાળામાં એક શિક્ષક  ૪૦૦૦૦ થી ૫૦૦૦૦ પગાર મેળવે છે જ્યારે તે જ શાળામાં અન્ય શિક્ષક  ૫૩૦૦ જેટલો ફિક્સ પગાર મેળવે છે. બંને એકજ બઝારમાંથી ખરીદી કરે છે. ગુજરાતમાં એવું કોઈ બજાર બન્યુ નથી કે જેમાં ૫૩૦૦ રૂ. પગારવાળા ફિક્સ પગારદાર વાળા કર્મચારીની ખરીદી સસ્તી હોય. દૂધ - ઘી - તેલ કે અન્ય જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ બધા માટે સરખા ભાવે મળે છે. 

ફિક્સ પગારવાળા કર્મચારીઓની પત્ની - પતિ કે બાળકો માટે  ફિક્સ આહાર આપીએ તો શું તે તંદુરસ્ત રહી શક્શે ? આજે દવાખાનામાં દાક્તરની કેસ ફી પણ  ૨૫૦ રૂપિયાથી ઓછી નથી ત્યારે  ૧૦૦ થી ૩૦૦ રૂ.  મેડિકલ એ  મૂછમાં હાસ્ય ફેલાવે છે. 
ચૂંટણી આચાર સંહિતા

Computer Std 12 Model Papers

ભારતીય ફોજફારી ધારાની કલમો

Tuesday, March 4, 2014

ચૂંટણી ચકમક

આજે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થવાની સંભાવના છે.  આચારસંહિતા અમલમાં આવશે. વહિવટી બદલીઓના ભણકારા. ડી.ઈ.ઓ - ડી.પી.ઓ ની બદલીઓના ભણકારા


કેજરીવાલ ગુજરાતમાં કરશે મોટો ધડાકો?

કેજરીવાલ ગુજરાતમાં કરશે મોટો ધડાકો? 

અમદાવાદ,4 માર્ચ   sandesh

આમ આદમી પાર્ટીનાં અરવિંદ કેજરીવાલ આવતીકાલે અમદાવાદની મુલાકાત લેનાર છે. ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી અને ભાજપનાં સંભવિત ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી અને કોંગ્રેસને જોરદાર ટક્કર આપવાનાં ઉદ્દેશય સાથે પોતાનાં પક્ષ આપનાં સંગઠનને મજબુત કરવાનાં ઇરાદે તેઓ ચાર દિવસની ગુજરાતની સંભવિત મુલાકાત લેશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે આમ આદમી પાર્ટીનાં અરવિંદ કેજરીવાલ આવતીકાલે 5મી માર્ચે અમદાવાદની મુલાકાત લેવાનાં છે. 5મી માર્ચથી 8મી માર્ચ સુધી તેઓ અમદાવાદ ઉપરાંત જામનગર,બેચરાજી અને ગુજરાતનાં અલગવિધ શહેરોમાં ફરી આમ આદમી પાર્ટીનો પાયો મજબુત કરશે. પરંતુ હજી સુધી એ અંગે રહસ્ય અકબંધ રાખવામાં આવ્યું છે કે અરવિંદ કેજરીવાલનાં ગુજરાત ભ્રમણનાં કાર્યક્રમ દરમ્યાન તેઓ કયા-કયા સ્થળે મુલાકાત લેશે અને કઇ-કઇ જાહેરાતો કરશે તે અંગે પક્ષ દ્રારા પણ મૌન સેવવાંમાં આવી રહ્યું છે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પણ કોઇ જ તેમનાં કાર્યક્રમની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. 

નોંધનીય છે કે ગુજરાતની હાલની જે વિકાસની પરિસ્થિતી છે તેનાં ઉપલક્ષ્યમાં ગુજરાતમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસનાં દાવાઓને પોકળ સાબિત કરવાં ઘણા બધાં આયોજનો થઇ ચુકયા છે. આમ આદમી પાર્ટી તરફથી મોટા કદનાં કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન થઇ ચુકયું છે પરંતુ હજી સુધી તે રહસ્યનો વિષય છે.કોઇ પણ જગ્યાએ અથવા તો કેજરીવાલની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કે આમ આદમી પાર્ટીનાં દિગ્ગજ કાર્યકરો દ્રારા પણ કોઇ જ મહત્વની કેજરીવાલ ગુજરાત ભ્રમણની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. 

વધુમાં આ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે આવનારા ચાર દિવસોમાં કેજરીવાલ પોતાનાં પક્ષ આમ આદમી પાર્ટીને મજબુત કરવાનાં ઇરાદે અને ભાજપ અને કોંગ્રેસને ધોબીપછાડ આપવાની કોઇ રણનીતિ નો ધડાકો કરશે તે નિશ્ચિત બાબત છે.English Std 10 Papers

 English Std 10 Papers

શ્રી દિપકભાઈ પરીખ ( આચાર્યશ્રી - બરોડા) દ્વારા ધોરણ 10 અંગ્રેજી વિષયના ખૂબજ ઉપયોગી કુલ 8 પ્રશ્નપત્રો મળેલ છે. તથા ધોરણ 10 માટે લેટર રાઈટીંગ અને ડીગ્રીના પી.પી.ટી મળેલ છે. જે નીચેની લિંક પર ક્લીક કરવાથી ઓપન થશે.
  1. Paper1
  2. Paper2
  3. Paper3
  4. Paper4
  5. Paper5
  6. Paper6
  7. Paper7
  8. Paper8

 Letter Writing Std 10 English

 Degree Std 10 English

ધોરણ 10 અંગ્રેજી લેટર રાઈટીંગ અને ડિગ્રી

puzzle

એક દેડકો એક 20 મીટર ઊંડા કૂવાના તળિયે છે.દરરોજ દેડકો 5 મીટર ઉપર ચડે છે અને 4 મીટર નીચે લપસી પડે છે. તો દેડ્કો કેટલા દિવસે કૂવાની ટોચ પર પહોંચશે ?Pension - LTC - GPF - Passport NOC Forms

Pension - LTC - GPF - Passport NOC FormsPension Form


Passport NOC Form 1  Identity Certificate

Passport NOC Form 2  No Objection Certificate


LTC Form

GPF Final Withadrawl


GPF Form


GPF Form-1


GPF Form-3

Monday, March 3, 2014

ચોથા વર્ગના સરકારી કર્મચારીઓને ગણવેશના ભાગરૂપે બુટ/લેડિઝ બુટ અને ચપ્પલ આપવા અંગે

ચોથા વર્ગના સરકારી કર્મચારીઓને ગણવેશના ભાગરૂપે બુટ/લેડિઝ બુટ અને ચપ્પલ આપવા અંગેના 

પરિપત્ર માટે