English Std 10 Papers

શ્રી દિપકભાઈ પરીખ ( આચાર્યશ્રી - બરોડા) દ્વારા ધોરણ 10 અંગ્રેજી વિષયના ખૂબજ ઉપયોગી કુલ 8 પ્રશ્નપત્રો મળેલ છે. તથા ધોરણ 10 માટે લેટર રાઈટીંગ અને ડીગ્રીના પી.પી.ટી મળેલ છે. જે નીચેની લિંક પર ક્લીક કરવાથી ઓપન થશે.
  1. Paper1
  2. Paper2
  3. Paper3
  4. Paper4
  5. Paper5
  6. Paper6
  7. Paper7
  8. Paper8

 Letter Writing Std 10 English

 Degree Std 10 English

0 comments:

Post a Comment

 
Top