આજે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થવાની સંભાવના છે.  આચારસંહિતા અમલમાં આવશે. વહિવટી બદલીઓના ભણકારા. ડી.ઈ.ઓ - ડી.પી.ઓ ની બદલીઓના ભણકારા


0 comments:

Post a Comment

 
Top