તમારા ઘર કે ઓફિસનું લાઈટબીલ ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરશો ?

મિત્રો આપનો સમય ન બગડે તે માટે  ઘર/દુકાન કે ઓફીસનું લાઈટ બીલ ભરવામાં મદદરૂપ થાય તેવા આશય થી એજ્યુસફર દ્વારા એક વીડિયો અહીં રજુ કરેલ છે જે આપને ઉપયોગી બનશે
 http://youtu.be/_l9OJlVPdis

1 comments:

 
Top