વિદ્યાસહાયક ભરતી - કોર્ટ કેસ ૧૦૮/૨૦૧૧ ઓરલ ઓર્ડર 

 Important Notice For JEE (Main)-2013


ગુણોત્સવ - ૪ ના કારણે વાર્ષિક પરીક્ષા ૧૫/૪/૧૩ પછી ગોઠવવા અંગેનો પરિપત્ર 

જામનગર જીલ્લામાં પ્રાથમિક શાળાઓના સમયમાં ફેરફાર કરવા બાબતIncome Tax Tips - 1  for HRA DeductionAs per the Indian income tax law, the HRA exemption should be calculated as the least of the following.

1. Rent paid in excess of 10% of basic salary.  .i.e ( Rent paid - 10% of basic salary )  Note. Basic salary means basic + DA

2. Actual HRA received by the employee.

3.
40%  of basic salary, if the location of the residence is in a non-metro city/town or 50% of basic salary, if the location of the residence is in a metro city
Note :- 
one cannot claim deduction for rent paid to spouse. The relationship between a husband and wife is not commercial in nature and therefore the rent paid to spouse is not considered by the income tax authorities. On the other hand, rent paid to the parents is eligible for exemption. If you stay with your parents and pay rent to them then you can claim for tax deductions. However you need to keep all your rent receipts since it is the only proof that you are paying rent. HRA exemptions are only available on submission of rent receipts or the rent agreement.
1 comments:

 1. જીતુભાઈ આ સરકાર હાયર ભરતી કેમ કરતી નથી?
  ૧ કેસ ચાલે છે એટલેં.
  ૨ આ વર્ષ ના બજેટમાં મહેકમ મંજુર કરી ભરતી લેટ કરવી અથવા ન કરવી
  બચેલા પૈસાથી બજેટનુ કદ વઘારવુ
  ૩એક બાજુ સરકાર ફિકસ પગાર ના હાઈકોર્ટના આદેશનું પાલન કરતી નથી તો પછી સંચાલક મંડળે કરેલ હાયર ભરતી કેસમાં હાઇકૉર્ટના કેસનું કેમ પાલન કરે છેં આ તે સરકારની કેવી બેવડી નિતી છે શું આ લૉકશાહી છે કે સરમુખત્યારશાહી?
  C.M. ને તેમના કારકિર્દીની ચિંતા છે P.M બનીશ કે નહી?

  ReplyDelete

 
Top