.કાં.મા.શિ.સંઘના મહામંત્રી હરેશભાઈ ડાભીની કમિશ્નરશ્રી  સોમ સાહેબને ફાજલ શિક્ષકોને રિકોલ કરવા તથા કામગીરી પારદર્શક બનાવવાની રજૂઆત કરતો પત્ર નીચે page 1 અને page 2 ની લિંકમાં સામેલ છે.  
0 comments:

Post a Comment

 
Top