Saturday, May 25, 2013

DA calculation sheet

અહી નીચે  8 % DA ની ગણતરી કરવાની એક્સેલ શીટ આપેલ છે. શીટ ખોલી ફક્ત પીળા રંગના ખાનામાં બેઝિક પગાર તથા ગ્રેડ પે નાખવો.કોમેન્ટમાં આપના સૂચનો આવકાર્ય છે.  

1 comment:

  1. Dear sir ,

    It will be possible none granted school to granted school end of this months,information is reference to mehsana deo gr 23/5/2013 ??????????????

    ReplyDelete