મિત્રો- અહી મૂકેલ ઈન્કમટેક્ષ કેલ્ક્યુલેટરના ફોર્મ નંબર ૧૬ માં એડવાન્સ ભરેલ ટેક્ષની તારીખ વર્ષ ભૂલથી ૨૦૧૩ લખેલ હતું. જે સુધારીને શીટ ફરી એટેચ કરેલ છે જેથી અહી એટેચ કરેલ નવી શીટ ડાઉનલોડ કરવા વિનંતી. અગાઉની શીટ ની જગ્યાએ નવી શીટ ડાઉનલોડ કરશો.
આભાર તથા આપના સૂચનો - ભૂલો આવકાર્ય છે.  

Income Tax Calculator For 2014-15 - ફોર્મ ૧૬ સાથે  ( સુનિલ દવે ) - લેટેસ્ટ સુધારેલ 

0 comments:

Post a Comment

 
Top