સુપ્રિમ કોર્ટ ફિક્સ પગાર આગામી તારીખ  ૦૧/૧૦/૨૦૧૩.  વોટ્સઅપ તથા વીચેટ માં લોકો તારીખોની ખોટી અફવાઓ ફેલાવે છે. અગાઉ આ બ્લોગ ઉઅપર ધ્યાન દોરવામાં આવેલ હતુ કે કેસનો ચુકાદો આવતા અવતા છ માસ લાગશે. મિત્રો - હજુ ત્રણ માસ સુધી મુદતો પડી શકે છે. 

1 comments:

 
Top