તાજેતરમાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલ HTAT તથા TAT પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ ન્સર  કી પહેલાં મૂકવામાં આવી હતી.પ્રશ્નોના ઉત્તર અંતર્ગત ઉમેદવારો પાસેથી વાંધા માંગવામાં આવે છે. ઉમેદવારોની રજૂઆત સાંભળવી તે પારદર્શક વહીવટ માટે સારી વાત છે.
 પરંતુ 
પ્રશ્ન એ થાય છે કે શું પેપર સેટર પ્રશ્નનું ચોક્કસ સોલ્યુસન કરી શક્તા નથી ? શું પેપરસેટર પણ પ્રશ્નના ચોક્કસ ઉત્તર શોધી શક્તા નથી ? તજજ્ઞ દ્વારા પેપર સેટ કરાવવામાં આવે છે છતાં પ્રશ્નપત્રમાં ભૂલો કેમ થાય છે ? આજે જ્યારે મેરીટમાં  સામાન્ય પોઈન્ટના તફાવતને કારણે ઉમેદવારની હથેળીમાં આવેલી નોકરી ઝૂંટવાઈ જતી હોય છે અને આજીવન રડવાનો વારો આવે છે ત્યારે પ્રશ્નપત્રમાં થતી આવી ભૂલો કોઈ સંજોગોમાં ચલાવી લેવાય નહિ.
    

વી બાબત શાળાકીય પરીક્ષા દરમ્યાન  જો સામાન્ય શિક્ષક દ્વારા થાય તો તેના પર ગંભીર આક્ષેપો મૂકી કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય છે.  રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી પરીક્ષામાં પ્રશ્નપત્રમાં કે ન્સર કી માં થતી ભૂલો માટે જે તે  અધિકારી કે પેપરસેટર ઉપર પણ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ કે જેથી ભવિષ્યમાં પ્રશ્નપત્રમાં અને તેની ન્સર કી માં થતી ભૂલો નિવારી શકાય. અને પ્રોવિઝનલ ન્સર કી ની જગ્યાએ સીધી  ફાઈનલ ન્સર  કી જાહેર કરી શકાય.    

7 comments:

 1. Hello sir
  Gov secondary school ma bharti thase???
  tell me

  ReplyDelete
 2. i was one of the candidates for deo exam but it was very difficult for me to stay abad for exam because i live in a very remote area of amreli district.i do agree with you that there are many irregularities in htat and tet exam.there must be equal passing level for all candidates irrespective of casts.physically challenged and ladies facing challenging situation of any cast should be given relexation in scoring.but who will hear this?thanks.

  ReplyDelete
 3. gujarat rajya pariksha board ma je adhikar paper kade che te loko pahela javb chek nathi karta temni ichha hoy tem paper kadvani tememe kone chut api che. jayre pan paper kadvanu hoy to pahela je te sawal no javab pan temne khabar hovi joye pachi j te saval puchi sake. to gujarat rajya pariksha board vada ava provisional answar key ane official answer key na natak su kam karta hase.

  chirag prajapati (Ahmedabad)

  ReplyDelete
 4. provisional answer key ane pachi official answer key jevu kai hoy j nai. je hoy te final anwer key j mukavi joye. net ke slat ni pariksha ni final answer key mukati hoy che to pachi TET ma final answer key hoy tena mate gujarat rajya pariksha board vada ne ava natak karvana na hoy

  ReplyDelete
 5. આ બાબતે શ્રી આર. આઇ. જાડેજા એ ખુબ સરસ બ્લોગ લખ્યો છે.
  http://blog.rijadeja.com/2013/09/why-provisional-kamchalau-answer-keys.html

  ReplyDelete
 6. when will be the merit list for higher secondary declared?or is it declared?please reply soon.thanks for your educational guidance.

  ReplyDelete

 
Top