ફિક્સ પગાર ભરતી કેસ અંતર્ગત શ્રી નિલેષભાઈ જોષી - લાલપુર એક લેખ લખી રહ્યા છે. બે ત્રણ દિવસમાં ફિક્સ પગાર કેસ અંતર્ગત તેમના વિચારો અહિ જાણવા મળશે. 


બોર્ડની. જાહેર પરીક્ષાના મહેનતાણાના દર સુધારવા બાબત...

ગુજરાત સરકારના વિવિધ વિભાગોની વેબસાઈટની યાદી માટે અહિ ક્લીક કરો વિદ્યાસહાયક ભરતી કેસ મુદત પડી છે. આગામી તારીખ  ૨૧/૦૨/૨૦૧૩ છે.કેસ સ્ટેટસ જોવા અહિ ક્લીક કરો. 


ટપાલ ટિકિટ સંગ્રહનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શાળામાં બાળકોને શોખ વિકસાવવાનો છે. 
શાળામાં પ્રદર્શન પણ ગોઠવી શકાય.
ભાગ : ૧ થી ૭ ગુજકેટ પરીક્ષા અંતર્ગત અખબારી યાદી ( તા. ૧૪/૦૨/૨૦૧૩ )


1 comments:

  1. namskar sir tame khub sari kamgiri mahiti apavamate karo so tamaro abhar Bin pagari raja ange avel high court no chukadani nakal kevi rite kyathi medavi sakay

    ReplyDelete

 
Top