તા. ૦૫/૦૬/૨૦૧૩ થી તા. ૦૯/૦૬/૨૦૧૩  દરમ્યાન મહેસાણા અને કડી તાલુકાના શિક્ષકોની શિક્ષક સજ્જતા તાલીમ સર્વ વિદ્યાલય - કડી મુકામે  યોજાઈ.  જે અંતર્ગત  ફોટો અહેવાલ અહી પ્રસ્તુત છે. છઠ્ઠા પગાર પંચનો તફાવતનો પાંચમો હપ્તો ( ૨૦ % ) રોકડમાં ચૂકવવા બાબતનો ૦૩/૦૬/૨૦૧૩ નો નાણાખાતાનો પરિપત્ર

1 comments:

  1. sir taja samachar nu su thayu? mahiti sachi che k khoti? kai navi jankari hoy to janavo plz.... sarkar ne bharti karvi chhe k nai? ladvo modha sudhi lavi ne lai le chhe?....

    ReplyDelete

 
Top