શિક્ષણ અંતર્ગત નવીન માહિતી મેળવવા મારા મિત્ર નિખિલની વેબસાઈટની મુલાકાત લેશો તો પણ મિત્રો ઘણુ જાણવા માળશે. આ માટે નીચેની વાઈ ફાઈ એજ્યુકેશન ઈન ગુજરાત link પર ક્લીક કરશો 
WI FI EDUCATION IN GUJARAT
ધોરણ - ૯ નો ડાભી રાજેશભાઈએ બનાવેલ  SCE પ્રોગ્રામ ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લીક કરો.


0 comments:

Post a Comment

 
Top