મિત્રો - નીચે એક સાઈટ સૂચવેલ છે. જેની અચૂક મુલાકાત લેશો. 

          તે  સાઈટ પર તમને કમ્પ્યૂટર અને ઇન્ટરનેટ વિશે સામાન્ય માહિતી આપવા નો પ્રયત્ન કરેલ છે. તમે સરળતા થી સમજી શકો એટલા માટે તે સાઈટ પર ગુજરાતી વીડિઓ મુકવામાં આવેલ છે. આ પેજ પર તમને કમ્પ્યૂટર,ઇન્ટરનેટ અને એમ.એસ.ઓફિસ ના બેઝીક વીડિઓ જોવા મળશે. જે સી.સી.સી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા મિત્રોને ઉપયોગી નિવડશે. વધુમાં આ સાઈટ પર 'M.S.Office','Basic Computer','C LANGAUGE'તે     જેવી લીંક જોઈ શકો છો.
          જો તમે કમ્પ્યૂટર ના ફીલ્ડ માટે નવા હોવ આ સાઈટની મુલાકાત અવશ્ય લો. અને માહિતી મેળવી શકો છો.ત્યાં તમને  બ્રાઉઝર શું છે?  સર્ચેન્જિન શું છે? ઇ-મેઈલ આઈડી કેવી રીતે બનાવવું , ફેસબુક આઈડી કેવી રીતે બનાવવું, ઓન લાઈન સ્ટોક માર્કેટ કેવી રીતે ચેક કરવું અને બીજું ઘણું તમને જાણવા મળશે. સાથે સાથે 'M.S.Office' ના અલગ અલગ સોફ્ટવેર અને તેની ખાસીયતો વિશે માહિતી મળશે.  
છતાં પણ તમને કોઈ તકલીફ હોય તો આ સાઈટ પર તમે તમારા પ્રશ્નો પણ મૂકી શકો તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે  અને તે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પૂરે પુરો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આશા રાખીએ કે આપ નીચે દર્શાવેલ સાઈટની મુલાકાત લઈ આપના કમ્યૂટર જ્ઞાનમાં વધારો કરશો. 

0 comments:

Post a Comment

 
Top