જરા વિચારજો -  

1.  પતિ - પત્ની બંને શિક્ષક હોય અને બંને સાથે એકજ મકાનમાં રહેતા હોય તો  બંનેને HRA મળે કે પછી એકને જ ? 

3.  HRA ત્યારે જ મળે  જો કોઈ કર્મચારી હેડક્વાર્ટર પર રહેતો હોય.  હેડક્વાર્ટર એટલે  શાળાથી 8  કિ.મીનું અંતર


સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા  ૧૯૯૮ પછીના નિમણૂંક પામેલા બધાજ શિક્ષકોને ફાજલનું રક્ષણ મળી ગયું છે એવો કોઈજ પરિપત્ર આજ દિન સુધી થયેલ નથી. 

ફક્ત  જૂન ૨૦૧૪ સુધી ફાજલ થયેલાને છૂટા કરવા નહિ તેવો પરિપત્ર થયેલ છે. 

1 comments:

 
Top