ઉચ્ચત્તર ભરતી અંતર્ગત 

 સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ ના શિક્ષણ સહાયકો ની પ્રતીક્ષા યાદી માં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોએ તા. 01/03/2014 થી 03/03/2014 23:59 કલાક સુધી જીલ્લા પસંદગી ના વિકલ્પ ભરવાના રેહશે
 ઓનલાઇન જીલ્લા પસંદગી માટેના વિકલ્પની કાર્યવાહી તા. 01/03/2014 ના 11:00 કલાકે શરૂ કરવામાં આવશે.

વધુ માહિતી માટે  www.gserb.org  પર ક્લીક કરો.
2 comments:

  1. jitu bhai , higher secondary ma sarkari school (Granted na hoy tevi) mate bharti na news 6e to granted school bharti mate farithi school pasandagi aapshe k pahelani pasand karel school j raheshe ? j umedavaro sarkari school ni bharti ma merit ma hata teoe granted school ni bharti ma pan choice aapi 6e to what now ?

    ReplyDelete
  2. sir economics sub ma total vacancy 15 sc=1 obc=5 ph=2 op=7 batavel chhe parantu waiting list ma fakt 7 sebc=2,op=1,op(ph)=2 aapela chhe to shu samjavu. jaust reply fast its bg oportunity

    ReplyDelete

 
Top