ચૂંટણી પહેલાં નીચેના પ્રશ્નોના ઉકેલ હકારાત્મક આવે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. 

1.   ૩૦૦ રૂ. મેડીકલ 

2.   ઉચ્ચત્તર શિક્ષકને એન્ટ્રી લેવલ પે સ્કેલ તથા આચાર્ય પગાર વિસંગતતા 

3.   ફાજલ શિક્ષક રક્ષણની નવી નિતી

4.   ફિક્સ પગાર માં ફેરફાર તથા અજમાયશી સમયગાળામાં ઘટાડો

5.  ચિત્ર શિક્ષકોના પગાર વિસંગતતાના પ્રશ્નોના ઉકેલ 

3 comments:

  1. sir secondary ni TAT 2012 ma lidha pachhi secondary school ma bharti thai nathi ne pachhi TAT levay chhe e pan ek prashna chhe....

    ReplyDelete
  2. Aavi jaherato roj ave chhe. kya sudhi bharoso rakhi sakay ?

    ReplyDelete
  3. JE LOKOE 5 YEARS FIX MA NOKRI KARI HOY TE KARMCHARIYO NE AJMAYSHI MA FARAK PADSE KE NAHI.

    ReplyDelete

 
Top