1 comments:

  1. માધ્યમિક ની 978 જગ્યાઓમાં જુના શિક્ષકો માટે જગ્યાઓ ફાળવેલ છે કે નહી ? જુના માટે અમુક ટકા જગ્યાઓ અનામત રાખવી એવો પરિપત્ર છે? જીતુભાઈ

    ReplyDelete

 
Top